Memorandum

 

 

BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

JABATAN PENDAFTAR

 UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS

 

 

RUJUKAN

UNIMAP/PEND/BPA/C1(14)

TARIKH

10 APRIL 2017

KEPADA

SEMUA STAF, BAKAL GRADUAN DAN PELAJAR UniMAP

DARIPADA

PENDAFTAR

PERKARA

TARIKH DAN SIDANG PENGANUGERAHAN ISTIADAT KONVOKESYEN KE-12 UniMAP

 

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

2.         Adalah dimaklumkan bahawa tarikh Istiadat Konvokesyen Ke-12 telah ditetapkan pada 28 – 30 Oktober 2017 bertempat di Dewan Ilmu, Kampus Pauh Putra, Universiti Malaysia Perlis.

 

3.         Maklumat sidang konvokesyen boleh dirujuk pada website konvokesyen.

 

4.         Makluman awal ini disampaikan dengan harapan agar semua bakal graduan dapat merancang aktiviti yang bersesuaian dengan tarikh berlangsungnya Istiadat ini. Maklumat lanjut berkenaan Istiadat Konvokesyen ini akan diberitahu kelak.

 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

’Tunjang Mengukuh Di Bumi, Pucuk Menjulang Tinggi’

 

Saya yang menurut perintah.

 

 

 

(ZUBER HAJI MOHAMAD)

Pendaftar